فهرست پانوشت
فهرست دسته ها

صورت های مالی

صورت های مالی در یک نگاه

 

راه حل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

راه حل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی مبتنی بر QlikView یک راه حل ساده و قدرتمند برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی سازمانها می باشد. این راه حل امکان تجزیه و تحلیل صورت های مالی اعم از صورت سود و زیان، ترازنامه و … را در سطح یک شرکت، یک هلدینگ یا یک مجموعه هلدینگ برای خود سازمان و سازمانهای زیر مجموعه می دهد.

این راه حل با تجمیع اطلاعات امکان محاسبه و نمایش انواع نسبتهای مالی را داشته و داده های مختلف مورد نیاز سازمانها را برای آن فراهم می نماید.

برخی از مهمترین قابلتیهای این راه حل عبارتست از:

  • امکان گزارش گیری از اجزا صورتهای مالی نظیر سود ناخالص، سود عملیاتی، سود خالص، حقوق صاحبان سهام، دارایی های ثابت و …
  • امکان مقایسه هر یک از اجزا صورتهای مالی برای شرکتهای زیر مجموعه
  • امکان تجمیع اطلاعا شرکتهای زیر مجموعه
  • امکان محاسبه انواع نسبتهای مالی نظیر نسب بدهی، نسبت جاری، نسبت انی، بازده دارایی ها و ….
  • امکان بررسی روند های گذشته و مقایسه
  • امکان Drill down اطلاعات بر روی هر آیتم از سطح هلدینگ تا شرکتها
  • امکان تحلیل حساسیت نسبتهای سود آوری به تغییر هر یک از اقلام صورتهای مالی (به عنوان مثال محاسبه سود خالص شرکتها در صورت کاهش ۱۰ درصدی در هزینه های اداری و عمومی و …)
  • و قابلیت توسعه سریع نیازهای سازمانها به طور اختصاصی بر روی آن
  • قابلیت اتصال و استخراج اطلاعات از انواع سیستمهای مالی

ویرایش این برگه

468 ad