فهرست پانوشت
فهرست دسته ها

سیستم اطلاعاتی جغرافیایی GIS

امروزه با پیشرفت سیستم های هوش تجاری و  داشبورد نیاز به نمایش نقطه ای و منطقه ای اطلاعات بر روی نقشه های جغرافیایی در این سیستم ها بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. با توسعه ابزارها و زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری نقشه های جغرافیایی، تکنولوژی و ابزار لازم جهت ایجاد سیستم های داشبورد جغرافیایی فراهم آمده است. یکی از  ابزارهایی که این نیاز در آن احساس می شد ، ابزار کلیک ویو است.

شرکت روشمند با همکاری شرکت رهیافت مفتخر است برای اولین بار در ایران با بهره گیری از جدیدترین  تکنولوژی های به کار رفته در سیستم های نمایش نقشه های جغرافیایی و بومی سازی آن ها برای اولین بار در ایران  ماژول QMap را بر روی نرم افزار کلیک ویو ارائه دهد.

Map

سیستم دشبورد جغرافیایی کلیک ویو (QMap) جهت نمایش دشبورد های جغرافیایی بر روی نقشه به کار می رود. در این سیستم نقشه جغرافیایی به مناطق دلخواه تقسیم و هر منطقه با مرزبندی و رنگ مجزا نمایش داده می شود. بر روی این دشبورد می توان یک KPI را به مناطق جغرافیایی نسبت داد. ضمنا می توان حدود مطلوبیت را با استفاده از رنگ بر روی نقشه مشخص نمود. هر رنگ مشخص کننده­ی یک محدوده مشخص است. به عنوان مثال می توان از سه رنگ سبز، زرد و قرمز برای نمایش میزان مطلوبیت فروش استفاده نمود. در شکل زیر نمونه ای از این قابلیت نمایش داده شده است.

رنگ هر منطقه بر اساس فرمول نوشته شده بر روی مقادیر موجود در کلیک ویو مشخص می شود. در واقع داده های مورد استفاده برای نمایش از ابر اطلاعاتی کلیک ویو بازخوانی می گردد.

این سیستم کاملا با سایر نمودار ها در کلیک ویو سازگار بوده و با کلیک بر روی هر منطقه سایر نمودارها در نرم افزار کلیک ویو بر اساس منطقه انتخابی فیلتر می شوند.به عنوان مثال با کلیک بر روی نوع مشتری و فیلتر کردن آن به نمایندگی های فروش اطلاعات روی نقشه بر اساس فروش به نمایندگی های فروش فیلتر شده و فقط اطلاعات مربوط به آن را نمایش می دهد. در شکل زیر نمونه ای از فیلتز شدن اطلاعات نمایش داده شده است.

از دیگر قابلیت­های سیستم نمایش نقطه ای داده ها بر روی نقشه است. به این ترتیب که در نقطه نمایش دهنده یک موجودیت اطلاعاتی می باشد. با کلیک بر روی هر نقطه اطلاعات مربوطه را به طور دلخواه می توان نمایش داد. به عنوان مثال میزان خرید از یک تامین کننده، آدرس تامین کننده، امتیاز تامین کننده و … در شکل زیر نمونه ای از این قابلیت نمایش داده شده است.

468 ad