فهرست پانوشت
فهرست دسته ها

مقایسه راه حل های BI

اگر به سایت http://www.bi-survey.com مراجعه کنید می بیند که ۱۲ نسخه سند در مورد مقایسه راه حل های هوش تجاری تهیه کرده است این اسناد با ۱۰ شاخص  چون کیفیت، زمان پیاده سازی ،قابلیت ها، سرعت و… بررسی انجام داده است که در آن راه حل های Oracle, Microsoft, SAP , IBM,…. را بررسی کرده  که خلاصه آن را در عکس زیر مشاهده می کنید (مشاهده متن کامل سند به صورت PDF)   یکی دیگر از بزرگترین موسسات تحقیقات تکنولوژی دنیا گارتنر Gartner می باشد که در یکی از اسناد خود اقدام به مقایسه راه حل های هوش تجاری کرده است که در ذیل خلاصه ۳ دوره آن را می توانید ببینید (مشاهده متن کامل سند به صورت PDF) برای نتیجه گیری می توان به صورت کلی دریافت که دلیل مزیت اساسی کلیک ویو معماری متفاوت براساس کشف حقایق تجاری است (Business Discovery) که بدین منظور بایستی اطلاعات مناسب در زمان مناسب و به صورت مناسب با حداقل هزینه ها به مدیران ارایه گردد تا به حوزه خود اشراف داشته باشند. این تفاوت در ماموریت باعث ایجاد نسل جدیدی شده است که در ذیل مقایسه آن را می بینید (امکان ارایه داستان های موفق در ایران برای موارد ذیل وجود دارد )   مقایسه راه حل های BI

از نقطه نظر معماری هم کلیک ویو تفاوت های بسیاری  با راه حلهای قدیمی حوزه BI  دارد که در عکس ذیل می تواند به طور مثال تفاوت را در بازخوانی اطلاعات مشاهده کنید که از همین نقطه کلیک ویو سرعت بالایی در نمایش اطلاعات و تعامل را به نمایش می گذارد

468 ad