فهرست پانوشت
فهرست دسته ها

قدرت سادگی

اصل سادگی در سیستم های مدیریتی یک اصل حیاتی است. اساساً سیستمها و ابزار های مدیریتی ماموریت دارند که به سازمانها کمک نمایند تا کارهای خود را بهتر انجام دهند. اما متاسفانه انچه مشاهده می شود این است که بعضاً خود سیستم ها و ابزار های مدیریتی سد راه بهره وری و اثربخشی فعالیتهای سازمان می شود.

کلیک ویو ابزاری است که به سازمان ها کمک می کند تا مهمترین اطلاعات سارمان خود را رصد کنند. اما آنچه کلیک ویو را از سایر ابزارهای مشابه خود جدا می کند، این است که کلیک ویو بسیار ساده و سهل بوده و برای توسعه راه حلهای موثر نیاز مند گروهی از متخصصین نیست و کاربران عادی سازمانها در سطح تخصصی پیشرفته Office می توانند از این ابزار بهره برداری نمایند.

 

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیک (الزامی)

سازمان / شرکت (الزامی)

سمت (الزامی)

استان (الزامی)

تلفن تماس (الزامی)

تلفن همراه

موضوع

سوال / درخواست

کد تصویر را وارد نمایید : captcha