فهرست پانوشت
فهرست دسته ها

اکتشاف داده های سازمان

مشخصات شاخصهای کلیدی عملکرد این است که مهمترین داده های سازمان را اندازه گیری کرده و نمایش می دهد. معمولاً شاخص های کلیدی عملکرد ترکیبی بوده و از ترکیب اطلاعات مختلفی پدید می آید. محاسبه شاخص های ترکیبی نیازمند یک ارتباط نظامند بین منابع اطلاعاتی سازمان است. لذا سازمانها نیاز دارند تا اطلاعات را از منابع اطلاعاتی مختلف استخراج نمایند و بر اساس آن مهمترین اتفاقات و رخدادهای سازمان خود را رصد نمایند.

کلیک ویو با قابلیت business discovery خود داده های سازمان را به هرشکل از هر منبع داده ای که سازمان دارد استخراج کرده و ساماندهی می نماید. بنابراین سازمانها دیگر نباید نگران دسترسی به اطلاعات ارزشمند خود باشند چون کلیک ویو این مشکل را به طور کامل حل کرده است.

ضمناً کلیک ویو با ابزارهای Data cleansing خود می تواند کیفیت داده های در دسترس را تا حدود بسیار خوبی بهبود ببخشد.

برای صورت مسئله های پیچیده نیز کلیک ویو ابزاری به نام Expressor را به خدمت گرفته است که امکان پیاده سازی فرآیند ETL (استخراج، تغییر فرم و بازیابی اطلاعات) را به سازمان ها می دهد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیک (الزامی)

سازمان / شرکت (الزامی)

سمت (الزامی)

استان (الزامی)

تلفن تماس (الزامی)

تلفن همراه

موضوع

سوال / درخواست

کد تصویر را وارد نمایید : captcha