فهرست پانوشت
فهرست دسته ها

ابر اطلاعاتی

کلیک ویو آنچه را که از منابع اطلاعات ی مختلف استخراج می کند، در ابری از اطلاعات یکپارچه می کند. این ابر اطلاعاتی حاصل دو فناوری منحصر به فرد کلیک ویو است که عبارتند از:

«مدل داده ای ترکیبی» که امکانی است که اطلاعات را از منابع داده ای  گوناگون با هم دیگر مربوط می‌کند. این ارتباط از طریق همنامی فیلدهای اطلاعاتی و تشخیص هوشمند روابط بین داده ها در این ابزار صورت می پذیرد.
“in-memory” تکنولوژی که کلیک ویو را قدرتمند کرده و امکان پردازش بسیار بسیار سریع اطلاعات را می دهد.

در واقع کلیک ویو با استفاده از ابر اطلاعاتی یک زنجیره به هم پیوسته از اطلاعات را شبیه به یک کیک شکلاتی پدید می آورد. حال بر اساس این کیک شکلاتی که حاوی کل اطلاعات مهم سازمان است به شما امکان ساخت گزارشاتی متنوع را می دهد. اما زمانی که شما بر روی ابر اطلاعاتی یک فیلتر اعمال می کنید (مثلاً از بین محصولات یک گروه محصول، از زمان یک فصل و … را انتخاب می کنید) این ابر اطلاعاتی حالت جدیدی را به خود می گیرد. یعنی به عنوان مثال آن برشی از آن کیک شکلاتی جدا می شود که مد نظر شماست. لذا تمام نمودار ها و گزارشات شما بر اساس برش کیک مجدداً محاسبه می شود. فرض کنید شاخص های اصلی مورد استفاده در گزارشات مقدار فروش، مقدار پورسانت، هزینه تبلیغات و برنامه تولید است. با اعمال فیلتری مثل گروه محصول و زمان تمام شاخص های شما برای برش کیک محاسبه می شود. یعنی فروش یک گروه محصول خاص در یک زمان خاص، هزینه پورسانت یک گروه محصول خاص در یک زمان خاص، هزینه تبلیعات یک گروه محصول خاص در یک زمان خاص و ….

لذا مفهوم ابر اطلاعاتی به شما امکان اکشتاف بی نظیر حقایق را از دل اطلاعات سازمانتان را می دهد.