فهرست پانوشت
فهرست دسته ها

جمع آوری اطلاعات با راهکارهای مختلف

سازمان اطلاعات خودش را برای مدیران چگونه محیا بکند و یا

سه گانه داده در سازمان

 

۱٫ داده ها درون پایگاه های داده (Data Base) مدون و با معماری صحیح و آینده بین موجود هستند؛در برخی موارد این امکان وجود دارد که اطلاعات نیاز به پالایش داشته باشد.

در این حالت اولین راه حل  (راه بسیار سریع و ارزان) ساخت ابر اطلاعاتی توسط کلیک ویو می باشد و ارایه این اطلاعات برای ساخت داشبورد های مدیریت و تامین خوراک برای  هوش سازمانی می باشد(امکان پالایش ابتدایی موجود می باشد) ؛ زمانی که سازمانی به دنبال بهبود و پالایش  داده ها و نگاه ای سرمایه ای به داده ها خود داشته باشد می توان با طراحی و ساخت پکیج ETL و پس از آن ساخت انباره داده به کمک نرم افزار جدید خانواده کلیک ویو به نام “اکسپرسور” این امر را محقق کرد؛ذخیره اطلاعات شاخص محور در یک OLAP که داده با کیفیتی بالا در آن موجود است و ذخیره داده ها به صورت Historical را فراهم می آورد(کارایی و سرعت برای حجم بالایی از داده ها).

 

۲٫ اطلاعات درون فایلهایی هستند که در کل سازمان به صورت پراکنده موجود می باشد.(Local Data)

در این حالت می توان زیر ساخت جمع آوری و فرآوری و متمرکزسازی اطلاعات را به کمک پیشرفته که به کمک ساخت فرم ، اعتبار سنجی اطلاعات ، محدودیت سازی در تغییرات ، متحدالشکل کردن فیلد های اطلاعاتی، اتصال Excel و Access به هم ، اتصال Excel و Access به پایگاه های اطلاعاتی، اتصال Excel و Access به صفحات وب، اتصال Excel و Access به پورتال Share Point، متمرکز سازی Excel و Access .

 

۳٫ داده های موجود نیستند (که می تواند به صورت مکتوب باشد یا در ذهن افراد باشد)

در این حالت با استفاده ازسیستم اختصاصی جمع آوری اطلاعات روشمند به کمک یک جریان کاری شخصی (Customized Work Flow) با قابلیت تغییر (چه اطلاعاتی را از چه کسی در چه زمانی با چه تفضیلی چند وقت یک بار باید گرفته شود و با چه معماری چگونه ذخیره بشود)

 

 

در جدول ذیل سعی شده تا نمای کلی از راه حل های ارایه شده توسط روشمند را مقایسه کنیم