فهرست پانوشت
فهرست دسته ها

خانواده محصولات QlikView

راه حل QlikView به عنوان یک محصول، خود متشکل از بخش های مختلفی است که توسط کاربران در نقش های مختلف می تواند مورد استفاده قرار گیرد. بطور کلی کاربران QlikView را می توان به سه گروه عمده تقسیم کرد:

  • کاربران عادی یا کارکنان سازمان
  • تحلیل گران کسب و کار و توسعه دهندگان راه حل های هوشمند
  • متخصصین IT

برای هر یک از این گروه های کاربری، محصولات و امکانات مشخصی در چارچوب پلت فرم QlikView فراهم شده است.

کاربران عادی QlikView یا همان کارکنان سازمان عمدتا با مرورگر QlikView و سرویس گیرنده های موبایل سر و کار دارند. در عین حال این کاربران می توانند از QlikView Desktop نیز استفاده کنند.

بیشتر بدانید…

تحلیل گران کسب و کار و توسعه دهندگان راه حل های هوشمند عمدتا با QlikView Desktop و QlikView Workbench سر و کار دارند.

بیشتر بدانید …

مدیریت سیستم QlikView و تعاملات آن از طریق QlikView Server و بخش های زیرمجموعه آن صورت می گیرد.

بیشتر بدانید …