فهرست پانوشت
فهرست دسته ها

QlikView برای متخصصین IT

مدیریت سیستم QlikView و تعاملات آن از طریق QlikView Server و بخش های زیرمجموعه آن صورت می گیرد.

۱- QlikView Server

QlikView Server از منحصر به فرد بودن نسخه داده ها و اطلاعات در سرتاسر سازمان اطمینان حاصل می کند. این بخش امکان دسترسی افراد به آخرین داده ها و تحلیل ها و در عین حال قابلیت های مدیریتی مورد نیاز بر مبنای تعریف نقش های مدیریتی و سطوح دسترسی به داده ها را فراهم می سازد. QlikView Server به زیرساخت امنیتی فعلی سازمان متصل می شود تا داده ها بطور کامل مورد حفاظت قرار گیرند. کاربران می توانند از طریق سرویس گیرنده های ویندوز، مرورگر و یا موبایل به برنامه هایی که توسط QlikView Server میزبانی می شوند دسترسی داشته باشند. مدیر سیستم از طریق بخش QlikView Management Console محیط آن را مدیریت می کند.

۲- QlikView Web Server

QlikView Server به همراه QlikView Web Server عرضه می شود. مشتریان می توانند از این سرور استفاده کرده و یا Microsoft IIS را بجای آن مورد استفاده قرار دهند. QlikView Web Server شامل AccessPoint است که در حقیقت پورتالی است که از طریق آن کاربران می توانند به جستجو، شناسایی، انتخاب و ارزیابی برنامه ها بپردازند.

۳- QlikView Publisher

QlikView Publisher یک افزونه QlikView Server است که کارکرد آن دسترسی صحیح کاربران به اطلاعات صحیح، در زمان صحیح و در قالب صحیح می باشد. QlikView Publisher فرآیند رفرش داده ها را بصورت خودکار انجام داده و امکان کنترل کامل بر توزیع محتوای تحلیلی QlikView را فراهم می کند. کارکرد دیگر این بخش حصول اطمینان از توزیع امن برنامه ها برای کاربران و گروه های مربوطه و توزیع به موقع گزارشات PDF است (توزیع گزارشات PDF برای کاربران نیازمند ماژول افزونه QlikView PDF Report Distribution می باشد).